• BIST 106.825
 • Altın 145,460
 • Dolar 3,5178
 • Euro 4,1299
 • Adana 29 °C
 • Adıyaman 35 °C
 • Afyon 26 °C
 • Ağrı 21 °C
 • Amasya 26 °C
 • Ankara 21 °C
 • Antalya 28 °C
 • Artvin 24 °C
 • Aydın 35 °C
 • Balıkesir 28 °C

Referandumdan Daha Sonra Okullar Tatil Mi?

Referandumdan Daha Sonra Okullar Tatil Mi?
Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin idare sistemi için 16 Nisan tarihinde seçmenler sandık başına gidecek.

Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin idare sistemi için 16 Nisan tarihinde seçmenler sandık başına gidecek. Halk Oylaması dolayısıyla öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki referandumdan daha sonra okullar tatil mi? 17 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte ayrıntı...

REFERANDUMDAN SONRA OKULLAR TATİL Mİ? 17 NİSAN TATİL OLACAK MI?

Türkiye'de yapılacak halk oylaması dolayısıyla merak edilen "okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı Ulusal Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamayla son buldu. Yılmaz, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek referandum sonrası 17 Nisan günü okulların tatil edileceğini duyurdu.

Ulusal Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şunları söyledi:

"16 Nisan'da insanlar oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz tahsis almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yeniden sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, bununla beraber okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık."

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

UBER'DEN "REFERANDUM" TARİFESİ!

UBER'DEN "REFERANDUM" TARİFESİ!

OY VERME SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Tüzük değişikliğinin halkoyuna sunulmasında, oy verme süresinin açılış ve bitiş saatleri;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis İllerinde oy vermenin açılış ve bitiş saatleri 07.00 - 16.00 olarakYukarıda adları yazılı illerin haricen kalan diğer illerde oy vermenin açılış ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

Yurt içi seçmen kütüğüne belirtilmiş seçmenler e-Devlet kapısı üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilecektir:

Kendisinin ve kendisi ile aynı hanede bulunan seçmenlerin seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığı,
Kaydı bulunmayan, kaydında ayar gerçekleştirmek ya da yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen seçmenlerin başvuru formu adımları ile ilgili talimatlar;
Askı döne minde benzer binada oturan seçmenler,
Seçim dönemi içinde kendisinin ve benzer hanede oturan seçmenlerin oy kullanacağı sandık bilgileri,
Seçmen bilgi kâğıdı,
Seçim günü oy verme ile ilgili bilgiler,
Engelli olduğu halde seçmen kütüğünde engelli kaydı bulunmayan seçmenlerin dilekçe için yapması zorunlu iş adımları.Yurt dışı seçmen kütüğüne belirtilen seçmenler e-Devlet kapısı üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilecektir:

Kendisinin yurt dışı seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığı,
Tabi bulunduğu dış temsilcilik bilgisi,
Askı döneminde bilgilerinde eksiklik ya da yanlış bulunması durumunda yapması gereken iş adımları ile ilgili talimat,
Seçim dönemi içinde sandık kurulacak dış temsilcilikler ve adres bilgileri ile gümrük kapılarına ait bilgiler,
Yurt dışarıya oy verme tarih aralıkları,
Tercih günü oy verme ile ilgili bilgiler.

SEÇIM YASAKLARI NE SÜRE BAŞLIYOR?

1) Oy verme gününden önceki 10 jurnal sürede;

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) 298 sayılı Kanun'un "Basın, iletişim araçları ve internette propaganda" başlıklı 55/B maddesi gereğince: "...Oy verme gününden önceki 10 jurnal sürede... basın ve yayınlama araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları aracılığıyla mini halk oylaması gibi adlarla bir siyasi partinin ya da adayın lehinde ya da karşı ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımın yapılamayacağına..." karar vermiş olup, bu karara göre 06.04.2017 tarihinden itibaren (06.04.2017 gülü gazeteler dahil elde etmek üzere) kamuoyu araştırması, anket, tahmin, bilgi irtibat telefonları aracılığıyla mini halk oylaması gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya karşısında veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasaktır.

2) Oy verme gününden önceki gün saat 18:00'den sonra ve oy verme günü;

Yüksek Tercih Kurulu'nun (YSK) Devlete Ait Gazete'de yayınladığı seçim takvimi ve Seçim Kanunu'nun 80. maddesi uyarınca:

- Oy verme gününden önceki gün (15.04.2017) saat 18:00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına etki edebilecek mahiyette haber, açıklama ve köşe yazısı yayınlanması yasaktır.

- Oy verme günü saat 18:00'e kadar her türlü yayın organında seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve açıklama yapılmasının yasaklanmış olduğu, saat 18:00 ila 21:00 aralarında radyolarda ve her türlü yayınlama organlarında fakat Yüksek Tercih Kurulu göre seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceği, saat 21:00'den sonra tüm yayınların özgür olduğuna, fakat Yüksek Seçim Kurulu'nca lüzum görülmesi halinde saat 21:00'den önce de yayınların bağımsızlık bırakılmasına karar verilebileceği, kabul edilmiştir.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (15.04.2017) saat 18:00'den daha sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, açıklama ve köşe yazısı yayınlanması yasaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞIŞIM YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden başarılı olmak üzere “ve nesnel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında bulunan “mesul olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının tercih dönemi

MADDE 77 – Türkiye Büyük Insanlar Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

Süresi biten milletvekili tekrar seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5 – 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 87 – Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisinin devir ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve uyandırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve benimsemek; para basılmasına ve savaş ilânına karar belirlemek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını yerinde bulmak, Türkiye Büyük Insanlar Meclisi aza tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel bağışlama ilânına karar atamak ve Anayasanın öteki maddelerinde öngörülen yetkileri göstermek ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6 – 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır.

“MADDE 98 – Türkiye Büyük Ahali Meclisi; Meclis araştırması, genel mülâkat, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla data edinme ve teftiş yetkisini kullanır.

Meclis araştırması, emin bir konuda veri elde etmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel röportaj, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren kesin bir konunun Türkiye Büyük Insanlar Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.

Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel röportaj ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

MADDE 7 – 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Adaylık ve seçimi

MADDE 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, aracısız olarak millet tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının tahsis süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına ya da birlikte asgari yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile asgari yüzbin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Insanlar Meclisi üyeliği sona erer.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu bölge aday, Cumhurbaşkanı seçilir. Birincil oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak şampiyon adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum biçiminde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, yalnızca Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya değin mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer yöntem ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 8 – 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının uyumlu ve uyumlu çalışmasını tedarik eder.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının birincil günü Türkiye Büyük Insanlar Meclisinde başlangıç konuşmasını yapar.

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

Kanunları yayımlar.

Kanunları baştan görüşülmek üzere Türkiye Büyük Ahali Meclisine geri gönderir.

Kanunların, Türkiye Büyük Irk Meclisi İçtüzüğünün tümünün ya da kayıtlı hükümlerinin Anayasaya şekil ya da esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin yöntem ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.

Tanıdık Olmayan devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek tanıdık olmayan devlet temsilcilerini kabul eder.

Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.

Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.

Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi namına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsilcilik eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.

Aralıksız rahatsızlık, sakatlık ve kocama nedeniyle kişilerin cezalarını hafifletir ya da kaldırır.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, birey hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde bulunan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda dobra dobra düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda bambaşka hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Halk Meclisinin benzer konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını karşılamak üzere ve bunlara tutarsız olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanı, keza Anayasada ve kanunlarda bahşedilen seçme ve atama görevleri ile öteki görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 9 – 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu

MADDE 105 – Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve aza tamsayısının beşte üçünün bakımlı oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri aza sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komite göre soruşturma yapılır. Kurul, soruşturma sonucunu gösteren raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, aza tamsayısının üçte ikisinin kuytu oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya bile bile olmak üzere üç aylık ilave zaman verilir, yargılama bu sürede kesinkes tamamlanır.

Hakkında soruşturma açılmasına karar bahşedilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

MADDE 10 – 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar

MADDE 106 – Cumhurbaşkanı, seçildikten sonradan bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir sene ya da daha az kalmışsa Türkiye Büyük Halk Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Halk Meclisi seçim tarihine dek görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu vakit dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Halk Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı göre atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılmış şekilde Türkiye Büyük Ahali Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Insanlar Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşısında sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi aza tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün kuytu oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı isim çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komite kadar soruşturma yapılır. Komite, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir zaman verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Halk Meclisi, aza tamsayısının üçte ikisinin rahat oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya kasıtlı olarak almak üzere üç aylık ek vakit verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Bu şahısların görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

MADDE 11 – 2709 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H. Türkiye Büyük Irk Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

MADDE 116 – Türkiye Büyük Ahali Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Halk Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Halk Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir kere daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına dek devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”

MADDE 12 – 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır.

“III. Mucizevi hal yönetimi

MADDE 119 – Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, isyan, vatan veya Cumhuriyete karşı kaslı ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dışarıdan tehlikeye düşüren kuvvet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni ya da temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın zor hareketlerinin ortaya çıkması, zor olayları nedeniyle halk düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî felaket veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır idareli bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında ya da bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve benzer gün Türkiye Büyük Insanlar Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Irk Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis zorunlu gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir ya da olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Doğaüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mülk ve egzersiz yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel adalet ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.

Mucizevi hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilmiş sınırlamalara bağlı olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisinin toplanamaması hâli hariç almak üzere; doğaüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Ahali Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde doğaüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

MADDE 13 – 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Disiplin mahkemeleri haricen askerî mahkemeler kurulamaz. Fakat savaş halinde, asker şahısların görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.”

MADDE 14 – 2709 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “esas” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” biçiminde değiştirilmiştir.

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Hak Bakanıdır. Hak Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci derslik olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî adalet hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci derslik olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî hak hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilmiş yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında atama yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Ahali Meclisi göre seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, asgari birinin öğretim üyesi ve minimum birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Tüzük ve Hak Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Kurul her bir üyelik için üç adayı, aza tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada aza tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da namzet belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki namzet aralarında ad çekme usulü ile namzet tespit işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Halk Meclisi, Komisyon kadar belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı olarak kuytu oyla tercih yapar. Birinci oylamada aza tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada aza tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki namzet arasında isim çekme usulü ile aza seçimi tamamlanır.

Üyeler dört sene için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

Komite üyeliği seçimi, üyelerin tayin süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Komite üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı peşine düşüp takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”

MADDE 15 – 2709 sayılı Kanunun 161 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Bütçe ve kesinhesap

MADDE 161 – Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları takvim bütçelerle yapılır.

Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar ya da bir yıldan pozitif sürecek iş ve hizmetler için özel vakit ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler açık havada hiçbir hüküm konulamaz.

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından minimum yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.

Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye değin bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirme oranına göre artırılarak uygulanır.

Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi üyeleri, Genel Kurulda millet idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi esnasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

Genel Kurulda halk idare bütçeleri ile değişim önergeleri, üstünde keza görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.

Merkezî idare bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.

Carî yıl bütçesindeki tahsis artışını öngören değişim teklifleri ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî önem getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.

Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Insanlar Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.

Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uyma bildiriminin Türkiye Büyük Ahali Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış teftiş ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

Kesinhesap kanunu teklifi, yılbaşı bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”

MADDE 16 – 2709 sayılı Kanunun;

A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”; 88 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Bakanlar Kurulu ve”, ikinci fıkrasında yer alan “dizayn ve”; 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, direkt veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,”; 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının kimsesiz yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak,” ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “, sıkıyönetim”, altıncı fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek Yöneticilik Mahkemesi” ve “Yüksek”, yedinci fıkrasında bulunan “ile Jandarma Genel Komutanı”; 153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan “tasarı veya”; 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,” ve “anayasa tasarılarını araştırmak,”, üçüncü fıkrasında bulunan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır. B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 78 inci maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler”; 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”; 118 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü fıkrasında bulunan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında bulunan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında bulunan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan “ama kanunla veya kanunun dobra dobra verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “kadar”; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana”; 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “anayasa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları”; 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında bulunan “oniki” ibaresi “on”; 150 nci maddesinde yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Insanlar Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisinde maksimum üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 151 inci maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan “kanun hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 158 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “adli, yönetimle ilgili ve askeri” ibaresi “adli ve idari”; 166 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında bulunan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 167 nci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir. C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden varisi olmak üzere “aza tamsayısının salt çoğunluğuyla” ve 117 nci maddesinin üçüncü fıkrasının başına “Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri eklenmiştir.

Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,” ibaresinden önce gelmek üzere “yönetimle ilgili soruşturma,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında bulunan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında bulunan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından,” ibaresi “Başkan ve üyeleri,” biçiminde ve dördüncü fıkrasında bulunan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

D) 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” biçiminde değişmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek Idare Mahkemesi” ibaresi ile dördüncü fıkrasında bulunan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek Yöneticilik Mahkemesi” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. E) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 117 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 150 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21 – A) Türkiye Büyük Irk Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe değin Türkiye Büyük Irk Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin tercih kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi, bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Insanlar Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Tüzük ve Hak Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komite on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda aza tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en fazla oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı namzet arasından ad çekme usulü ile aza belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Halk Meclisi Genel Kurulu aynı yöntem ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu zaman içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine tarafından çalışır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değiştirme yapılıncaya değin mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli hak hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, yönetimle ilgili yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve atamalarda abes kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı dek Yargıtay ve Danıştay kadrolarına aza kadrosu ek edilir. D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek Idare Mahkemesinden Tüzük Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene değin üyelikleri devam eder. E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek Yöneticilik Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek Idare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler (protez subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler. b) Aylık, ilave gösterge, ödenek, hak ödeneği, ek ödeme, malî, sosyal yargı ve yardımlar ile öteki hakları yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, öteki dosyalar ise ilgisine kadar görevli ve yetkili adli ya da yönetimsel hak mercilerine dört ay içinde gönderilir.

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu göre çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte yer alan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur. G) Kanunlar ve öteki mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna bahşedilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişim yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır. H) Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten daha sonra birlikte yapılacak birincil milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.”

MADDE 18 – Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan şartların değişmesi ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapılan şartların değişmesi ile 127 nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapılan şansın dönmesi ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değiştirme ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değiştirme, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Halk Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte, b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak birincil Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte, c) Değiştirilen öteki hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde baştan sona oylanır.

www.haberturk.com
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Haber Sitesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 210 90 00 Faks : 0212 210 34 00