Sema Ramazanoğlu Kürsüde Konuştu

Sema Ramazanoğlu Kürsüde Konuştu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Bakanlığına ayrılan bütçeden millet adına duyduğu memnuniyeti anlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesinin genel bütçede 6. sırada olmasının millet adına sevindirici olduğunu söyledi.

TBMM'de devam eden 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinin dördüncü turunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bütçeleri ele alınıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2016 yılı bütçesine ilişkin hükümet adına söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, aile ve sosyal politikalar alanında hizmetleri iyileştirmeye, yeni politikalar geliştirmeye, ortaya çıkan risklere çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi. "Bakanlığımız bütçesinin 6. sırada yer alması milletimiz adına sevindiricidir" ifadelerini kullanan Bakan Ramazanoğlu, dünya genelinde yoksulluk değerinin günlük 4.3 dolar olarak kabul edildiğini, Türkiye'de 4.3 dolar seviyesi altındaki oranın 2002 yılında yüzde 30.3 olduğunu, 2014 yılında bu oranın yüzde 1.62'ye indirildiğini kaydetti.

Hükümetin tasarruf hesapları ile ilgili desteğini anlatan ve "Ailelerimizin konut sahibi olmalarını destekliyoruz, evliliği ve çocuk sahibi olmayı destekliyoruz" açıklamasında bulunan Bakan Ramazanoğlu, şehit yakınları, gazi yaşlılara ücretsiz seyahat haklarından yararlandıran işletmelere devlet desteğinin başladığını kaydetti. Bakan Ramazanoğlu, "Bölgesel göç ve mültecilerle ilgili Göç Dairesi Başkanlığını kurduk. Kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik sosyal politika uygulamalarını daha etkin hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE, İNSANİ GELİŞME AÇIĞINI EN HIZLI KAPATAN 9. ÜLKE OLMUŞTUR"

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit ve adil hizmet anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kuşatıyoruz" diyen Bakan Ramazanoğlu, her türlü ihmal, istismar ve dışlanmadan insanları korumaya ve mağduriyetleri gidermeye çalıştıklarının altını çizdi. Ramazanoğlu, "Ekonomide yaşanan iyileşme, artan milli gelirle birlikte, aile ve sosyal politikalar alanında büyük bir değişimi yaşamaya devam ediyoruz. Bu dönemde yoksullukla mücadelede dikkate değer bir başarı elde edilmiş, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ayrılan kaynaklarda büyük artışlar olmuştur. 2002 yılında sosyal yardım ve hizmetlere 1,3 Milyar TL kaynak ayrılmışken, bu rakam 2015 yılında yaklaşık 28,5 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece, sosyal yardım ve hizmet niteliğindeki transferlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı; binde beşten yüzde 1,46'ya yükseltilmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP-2013) insanî gelişmişlik raporunda; Türkiye'nin, insanî gelişme açığını en hızlı kapatan 9. ülke olmuştur. Son on yılda, "orta insanî gelişmişlik" düzeyinden "yüksek insanî gelişmişlik" düzeyine çıkmıştır. OECD tarafından 2014 yılında yayınlanan raporda gelir dağılımını en ciddi iyileştiren ülkelerden biri olduk. Bu çerçevede, gelir dağılımı adaletini gösteren GİNİ katsayısı ülkemiz için 2002 yılında 0,44 iken 2015 yılında 0,39 seviyesine gerilemiştir. Bu başarıların, bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik krizlere, sosyal çalkantılara rağmen elde edilmesi kayda değerdir" dedi.

"BAKANLIĞIMIZDAN YARDIM ALAN 48 BİN VATANDAŞIMIZ, İŞKUR TARAFINDAN İŞE YERLEŞTİRİLMİŞTİR"

2015 sonu itibarıyla yaklaşık 295 bin kadının aylık 250 TL düzenli nakdi desteğe kavuşturulduğunu kaydeden Ramazanoğlu, "Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı ile eşi ya da oğlu askere gittiği için gelirden mahrum kalan 101 bin asker ailesine aylık 250 TL tutarında düzenli yardım ödemesi yapılmaktadır. 2015'te Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Öksüz ve Yetim Yardım programı hayata geçirilmiş aylık 100 TL tutarında düzenli ödeme yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere doğum yardımını başlattık. Birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tutarında doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. 2014 yılında geri dönüşüm çalışmaları kapsamında istihdam yardımları başlatılmış ve sosyal yardım-istihdam bağlantısı sayesinde Bakanlığımızdan yardım alan 48 bin vatandaşımız, İŞKUR tarafından işe yerleştirilmiştir. 2011 yılı Ekim ayından itibaren hayata geçirilen Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yoksul vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımlara ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılmakta ve otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu süreçte sosyal yardımların transferinde büyük kolaylıklar sağlanmış, PTT ile işbirliği içinde Sosyal Yardım Kartı Projesi hayata geçirilmiş 2.1 milyon kişiye kart teslim edilmiştir. Bilgi çağının gereği olarak, sosyal yardımların, bilgi iletişim teknolojileri ile sunulması zorunluluk haline gelmiştir. Hükümetimiz, yoksul vatandaşlarımıza güvenli internet erişimini ücretsiz olarak sağlamaya yönelik çalışmalara başlamıştır. Orta vadede, yoksul vatandaşlarımızın bilgi toplumuna dönüşüm sürecine katılımı sağlanacak ve yoksulluğun nesiller arası aktarımının engellenmesinde önemli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Sosyal yardımları bir lütuf olarak değil, her vatandaşımız için bir hakkı olarak görüyoruz. Bu çerçevede 64. Hükümet Eylem Planında, Sosyal Yardım Kanunu çıkarılarak, sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kuracağımızı ilan ettik. Bu kapsamda, Asgari Gelir Desteği Modeli temelinde mevzuat ve bilişim altyapısı çalışmalarına devam ediyoruz. Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde "İnsani Gelişmeye Geçiş Stratejisi" adı ile ülkemizin ilk Ulusal Yoksullukla Mücadele Strateji Belgesi hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2016 yılı içinde ülkemizde ilk defa mahalle, ilçe ve il düzeyinde sosyal riskleri alt boyutlarıyla birlikte ölçen Sosyal Uyum Endeksi çalışmalarını tamamlayacağız. Hane problemlerini ve risklerini belirleyen ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde sorunlara müdahale edilmesini sağlayan Vaka Yönetim Sistemi ise tamamlanmıştır. Sosyal politikalarda aileyi merkez alan bir hükümet olarak ailelerimizin konut sahibi olmalarını destekliyor, evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik ediyoruz. Bu amaçla "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı", "Konut Tasarruf Hesabı" programını başlatıyoruz. Bu tasarruf hesabında paralarını biriktiren vatandaşlarımıza Bakanlığımız bütçesinden devlet katkısı yapılacaktır. Ayrıca; bu yıl başlattığımız yeni bir programla şehit yakını, gazi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı ücretsiz seyahat haklarından yararlandıran işletmelerimize devlet desteği ödemeleri başlamıştır" diye konuştu.

"TERÖR MAĞDURU VATANDAŞLARIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI DA SÜRMEKTEDİR"

Bakanlık olarak ailelere yönelik yaygın eğitim programları uygulayarak, çeşitli konularda ailelerin bilinç ve sorun çözme kapasitelerini yükseltmeye çalıştıklarını belirten Ramazanoğlu, bu kapsamda bugüne kadar, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" ile 283 bin 850 vatandaşa, "Aile Eğitim Programı" kapsamında ise 422 bin 567 vatandaşa eğitim verildiğini bildirdi. Ramazanoğlu, "ASDEP'in bütün unsurları ile hayata geçmesiyle, sosyal hizmete muhtaç tüm vatandaşlarımıza ulaşılarak sorunlarının çözülmesi sağlanacaktır. ASDEP ile sosyal risk haritaları oluşturulabilecek ve Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde etkin bir şekilde denetlenebilecektir. Ayrıca, ASDEP kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki terör nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmaları da sürmektedir. Yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 15 bin hanede bulunan 100 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planında Bakanlığımıza, Psikososyal Destek Hizmet Grubu ile Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu sorumluluğu verilmiştir. Suriyeli misafirlerimiz için de psikososyal destek hizmetleri yerel düzeyde il müdürlüklerimizin koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Psikososyal destekle birlikte, barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi konular başta olmak üzere nakdi yardımlar da yapılmaktadır. Bölgesel göç ve mültecilerle ilgili etkin hizmet üretmek için bakanlığımız bünyesinde Göç Daire Başkanlığını kurduk. Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarını daha etkin hale getirmeyi planlıyoruz. Bakanlık olarak Roman vatandaşlarımıza yönelik toplumsal hayata katılımı destekleyen sosyal politika uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Çocuklar milletimizin istikbalidir. Bu sorumluluk duygusuyla çocuklarımıza sahip çıkıyor, onları en değerli hazinelerimiz olarak görüyoruz. Çocuk hizmetlerinde geliştirdiğimiz projelerle model ülke haline geldik. 20-25 çocuğa bir bakım elemanının hizmet ettiği günlerden bugün 5 çocuğa 3 bakım elemanının hizmet ettiği günlere geldik" şeklinde konuştu.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2016 YILI İÇERİSİNDE UYGULANMAYA BAŞLANACAK"

Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde yürütülen tüm çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Bakan Ramazanoğlu, "Bu anlayışla 2016-2019 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı tüm tarafların işbirliği ve koordinasyonunda hazırlanarak 2016 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların güçlendirilmesinde, kadınların istihdama katılımının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın yoksulluğu ile mücadele temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 64. Hükümet Eylem Planında yer verdiğimiz, doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi, memurlar için doğuma bağlı yarı zamanlı çalışma, kısmi süreli çalışma haklarının düzenlenmesi, kreş yardımı ve başta OSB'ler olmak üzere iş yerlerinde kreşlerin yaygınlaştırılması hayata geçirilecektir. Bu konuda hukuki düzenlemeler tamamlanmıştır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ise şiddetle mücadelede yakın dönemde faaliyete geçirdiğimiz önemli kuruluşlarımızdandır. ŞÖNİM'ler şiddetin önlenmesi için koruyucu ve önleyici tedbirler uygulayarak yedi gün 24 saat destek ve izleme hizmetleri vermektedir.

Bu konuda Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile protokoller yapılmış ve personellere eğitimler verilmiştir. Yapılan tüm çalışmalarda, geçmiş deneyimlerimizden faydalanarak geleceğe yönelik beklentilerimizi karşılamak öncelikli hedefimizdir. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer alabilmeleri için hak temelli bir bakış açısı ile kapsamlı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu amaçla 2010 yılında Engelliler için pozitif ayrımcılığı Anayasal güvence altına aldık. Bin 500 maddelik Engelliler Hukukunu oluşturduk. Sosyal hayatta fiziksel çevre ile bilgi ve hizmet sunumundaki tüm engellerin ortadan kaldırılması için erişilebilirliği, tüm vatandaşlarımız için evrensel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Bu amaçla; ülke genelindeki 87 Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 156 Özel Bakım Merkezi, 40 Yaşlı Yaşamevi, 5 Gündüzlü Bakım Merkezi, 131 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile hizmet vermekteyiz. Engellilerimiz için Umut Evleri Projesini hayata geçirdik. 2015 yılı itibariyle 111 Umut Evinde 468 engelliye bakım hizmeti verilmektedir. Hizmetlerde yapılan iyileştirmeler sonucu, 2002 yılında 30 engelliye 1 bakım elemanı düşerken 2015 yılında 6 engelliye 1 bakım elemanı düşmektedir. 2015 yılı sonunda evde bakım hizmeti için 4 milyar 378 milyon 200 bin TL ödeme yapılmıştır. 25 Engelsiz Yaşam Merkezi açtık. Önümüzdeki dönemde 7 merkezin daha hizmete açılması planlanmaktadır. Engellilerimizin toplumsal yaşamda etkin yer almalarını sağlayan en önemli faktörlerden biri de istihdama katılımlarıdır. Bu amaçla İşe Katıl Hayata Atıl Projesi ile iş koçluğu sistemi ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. Şubat 2014'te yapılan kanun düzenlemesi ile engellilerimizin iş gücü piyasasına kazandırılmalarını teşvik etmek amacıyla vergi muafiyeti, hazine desteği ve sigorta prim desteği alanlarını kapsayan korumalı iş yerleri uygulaması başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.