Yeni Kimlikler 14 Mart’ta Dağıtıma Başlanılacak

Yeni Kimlikler 14 Mart’ta Dağıtıma Başlanılacak
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, yeni kimliklerin dağıtım tarihinin 14 mart olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, " Elektronik kimlik kartı uygulamasına başlıyoruz. 14 Mart'ta Kırıkkale'de yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlayacağız. Bu kimlik kartları vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine geçebilecek, pasaport yerine kullanılabilecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Elvan ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Başbakanlık Merkez Binada düzenledikleri basın toplantısında 64. Hükümetin Eylem Planında yer alan reformların ve vaatlerin hayata geçirilmesi konusunda gelinen aşama hakkında açıklamalarda bulundu. Reformların gerçekleştirilmesinin son derece meşakkatli olduğunu belirten Elvan, "Kurumlarımızın kendilerini yenilemeleri, diğer taraftan vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması son derece önem taşıyor. O nedenle biz reformları çok önemsiyoruz. Bugün itibariyle eylem planımızın 2 ayını doldurmuş buluyoruz. Bu 2 aylık süreçte önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, başarılara imza attık. Ülkemiz terörle mücadelede hassas bir dönemi geçirdiğini ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak bu dönemde de güvenlik için özgürlüklerden, özgürlük için güvenlikten taviz vermeme ilkesinden hareketle terörle tavizsiz ve sonuç alıcı bir mücadele stratejisi sürdürüyoruz. Bunu yaparken insanımızın temel hak ve hürriyetlerinin daha da geliştirilmesi, ülkemizin demokratik standartlarının daha da yükseltilmesi için atılması gereken adımları atmakta da tereddüt göstermiyoruz" diye konuştu.

"44 VAATTEN, 36'SINI BUGÜN İTİBARİYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnsanlık dışı ve alçak terör saldırısının olduğu sırada İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı'nı görüşüyorduk ve aynı gece tasarının komisyon aşamasını tamamladık. Biz insan hakları ve eşitlik konusunda samimi bir şekilde gerekli adımları atmayı sürdürürken, bu kavramları devleti suçlamak için kullananlardan da eğer samimiyseler en temel insan hakkı olan yaşam hakkına kast eden teröristlere ve terör örgütlerine karşı amansız bir şekilde seslerini yükseltmelerini ve tavır almalarını bekliyoruz."

Eylem Planı kapsamında vermiş oldukları vaatlere değinen Elvan, "44 vaadimiz var. Reformlar kapsamında yer alan eylemlerimiz var. Vaatlerimize baktığımızda bizim seçim meydanlarında vermiş olduğumuz 44 vaatten, 36'sını bugün itibariyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizim vatandaşımıza vermiş olduğumuz tüm vaatlerin yüzde 82'sini bugün itibariyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 3 aylık eylem planı kapsamında 20 adet eylemimiz bulunuyor reformlar kapsamında. Bu 20 reformdan 10 adedini tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen reformları sıralayan Elvan, Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu kuruldu, İmalat sanayiine Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilmesi, çeyiz hesabı uygulaması, üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engellerin kaldırılması, İstanbul Tahkim Merkezi faaliyete geçmesi, ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşmanın TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi, Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) Yönlendirme Kurullarının kurulacak olması, çalışma hayatında güvenceli esneklik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısının TBMM'de görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

"DUBAİ'DE YERLEŞİK BİR ŞİRKETİN İLK DAVASINI DA TAHKİM MERKEZİMİZ KABUL ETMİŞ DURUMDA"

Elvan, ticaretin kolaylaştırılması ilişkin anlaşmayla ilgili, "Özellikle ticari anlaşmalarda birçok şirketimiz Londra veya yurt dışındaki değişik tahkim merkezlerine gitmek zorunda kalıyordu. Bugün İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte artık tüm tahkim konuları İstanbul'da görülebilecek. Sadece Türkiye'deki firmalarımıza yönelik değil, yurt dışından gelecek firmalara da açık olan uluslararası nitelikte bir tahkim merkezi. Nitekim Dubai'de yerleşik bir şirketin ilk davasını da Tahkim Merkezimiz kabul etmiş durumda. Tahkimde özellikle yaşanan sıkıntı çok uzun süre alması. İstanbul Tahkim Merkezi, özellikle belirli bir oranın altındaki davalarda sürenin çok daha kısa bir zaman içerisinde tamamlanmasını hedefliyor. Bu çerçevede çalışmalarını yoğunlaştırdı ve daha kısa sürede sonuç almasını temin edebilecek mekanizmayı da geliştirmeye çalışıyor. Bugüne kadar 69 ülke bu anlaşmayı kendi meclislerinden geçirdi. 8 ülkenin daha onaylaması bekleniyor " açıklamasında bulundu.

"BİLAKİS İZİNSİZ KİŞİSEL VERİ KULLANIMININ PANZEHİRİ OLDUĞUNU GÖRECEKLER"

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı'nın da AB ve Türkiye açısından büyük önem taşıdığına ifade eden Elvan, "Aslında bu tasarıyı detaylı olarak incelemeyenler, yüzeysel bakanlar bu kanun tasarısını fişleme olarak algıladılar. Halbuki tasarının metnini inceleseler bunun böyle olmadığını, bilakis izinsiz kişisel veri kullanımının panzehiri olduğunu görecekler. Burada özellikle şunu ifade ediyoruz: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık kıyafeti, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde incelenemeyecek. Bunu açıkça ortaya koyuyoruz. Düzenleyici bir kurum haline getiriyoruz. Bilakis özellikle kişisel verilerin korunmasını hedef alan AB müktesebatına uygun bir düzenlemeyi gerçekleştirdik. Maalesef TBMM'de de bunu başka alanlara çekmeye çalışanlar var. Ama kanunun özüne, ruhuna baktığınızda bunun böyle olmadığını herkes görecektir" şeklinde konuştu.

Asgari ücretin bin 300 liraya çıkarıldığını, işçi ve Bağkur emeklilerine bir maaş sözünü de gerçekleştirdiklerini anlatan Elvan, "Muhtar maaşlarını bin 300 liraya yükselttik. Bunu da önemsiyorum, 2002 Aralık ayında bir muhtarımız sadece 97 lira alıyordu. O günden bugüne muhtar maaşları yüzde bin 235 arttırılmıştır. Enflasyonda ise aynı dönemdeki artış yüzde 212'dir. Dolayısıyla muhtar maaşlarında reel olarak 4 kata yakın bir artış söz konusu olmuştur" ifadelerini kullandı.

İşveren sigorta pirimi indirimi için 10 işçi çalıştırma zorunluluğunun da kaldırıldığına değinen Elvan, "Bu teşvikten 500 bin kişinin istihdam edildiği 200 bin işyeri faydalanacak" dedi.

"14 MART'TA KIRIKKALE'DE YENİ KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMINA BAŞLAYACAĞIZ"

Elvan, elektronik kimlik kartı uygulamasına başlanacağını ve bununla ilgili yasal düzenlemenin TBMM'den geçtiğini bildirerek, "14 Mart'ta Kırıkkale'de yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlayacağız. Bu kimlik kartları vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine geçebilecek, pasaport yerine kullanılabilecek. Güvenli bir kimlik doğrulaması sistemine geçiyoruz " şeklinde konuştu.

"TÜRK VE AB KAMUOYU TÜRKİYE'NİN 2019 YILINA KADAR HANGİ YASAL DÜZENLEMELİ YAPMAK İSTEDİĞİNİ, PLANLAMASI İÇİN NASIL REFORMLAR OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE GÖRECEK"

Bakan Bozkır ise yaptığı konuşmada, 10 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen 64. Hükümet Eylem Planı'nda yer alan öncelikler çerçevesinde güncellenen 2016-2019 dönemini kapsayan "AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı"nın Türkiye'nin yeni AB Stratejisi kapsamında hazırlandığını kaydetti.

Eylem Planı'nın ilk aşamasının 30 Ekim 2014'te, ikinci aşamasının ise 1 Aralık 2014'te ilan edildiğini söyleyen Bozkır, geride bırakılan yılda TBMM takviminin bütçe çalışmaları ve genel seçimler nedeniyle kısıtlı olduğu yoğun gündeme rağmen çalışmalara devam ettiğini ve 7 kanun, 72 ikincil düzenleme ve 20 idari düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade etti. Bakan Bozkır, ikinci aşama kapsamında da aynı sıkıntılara rağmen 4 kanun, 33 ikincil düzenleme ve 7 idari düzenlemenin hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakan Bozkır, "Eylem Planı önümüzdeki dönem için hem yasal açıdan bir disiplin getirecektir hem de Türk ve AB kamuoyu Türkiye'nin 2019 yılına kadar hangi yasal düzenlemeli yapmak istediğini, planlaması için nasıl reformlar olduğunu net bir şekilde görecek. Kanunları sadece planlarla ilan etmek yeterli değildir. Bu planlamanın hayata geçirilmesi Meclis'teki komisyonlarımızın ve sonra da TBMM'nin takdirine bağlı olacaktır. Biz bunu hem Türk kamuoyu hem Meclisimizin takdirine bugün sunarak bir anlamda yasama çalışmalarına da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE, ÖZGÜVENİNİ VE GÜCÜNÜ ATTIĞIMIZ VE BUNDAN SONRA ATACAĞIMIZ ADIMLARLA AB BOYUTUNA DA TAŞIYACAKTIR"

Bozkır, şunları kaydetti:

"2016-2019 yıllarını kapsayacak bu dönemde 96 kanun, 285 ikincil düzenleme ve 159 idari yapılanmanın hayata geçirilmesinin öngörülüyor. Avrupa Birliği'ne uyum amacıyla 14 yılda 2 bin 200'ün üzerinde son 1 yıl içerisinde 170 mevzuat çıkarılmıştır. AB'ye üyelik sürecimiz konjonktürel değil, kalıcı ve stratejik bir yaklaşımın ürünüdür. AB'ye üyelik süreci sadece fasılların açılıp kapandığı teknik bir süreç değildir. Aksine nihai aşamada siyasi bir karardır. Ancak fasıllar açılsın ya da açılmasın Türkiye'nin reform süreci, AB katılım sürecinin özünü oluşturmaktadır. Tüm dünyanın gündemini meşgul eden bölgemizdeki kaosa rağmen, hükümetimiz, en güçlü, en içten ve en kararlı mesajı Avrupa Birliği'ne vermektedir. Türkiye, AB katılım sürecinde her alanda kendi vatandaşları için çıtayı en yukarıya koymakta, özgüvenle ilerlemektedir. İstikrar içinde üreterek büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, bilgi toplumuna dönüşmüş, her alanda AB standartlarını yakalamış ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, güçlü bir Türkiye'ye doğru kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Türkiye, özgüvenini ve gücünü attığımız ve bundan sonra atacağımız adımlarla AB boyutuna da taşıyacaktır. Bu doğrultuda, Ulusal Eylem Planı'nda yer alan düzenlemelerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çaba sarf edeceğiz, gerçekleştirilecek çalışmaların takipçisi olacağız."

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.