Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!

Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. 4 bin 532 sayfalık gerekçeli kararda, 'FETÖ, cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi' ifadelerine yer verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı ve 26 Mart'ta karara bağlanan davada, 4 bin 532 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Sanıklar Akyürek, Yılmazer ve Sarı'nın bilgi ve belgeleri yok ettiği anlatıldı

Gerekçeli kararda, “Cinayetin işlenmesinde tespit edilen sorumluluklarının yanında örgütle irtibat ve iltisakı ile sonraki eylemlerinden dolayı yapılan tespitlerle örgüt mensubu oldukları anlaşılan sanıklardan Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın örgütün çıkarlarını gözeterek birlikte hareket ettikleri, konumları itibari ile gereken tedbirleri alıp müdahale etmek yerine cinayetin gerçekleşmesini, bunun öncesi ve sonrasında bilgi, kayıt ve belgelerin yok edilmesini sağladıkları, tüm istihbarat ağının bulunduğu bilgi havuzuna ilgili verilerin kaydedilmesi gibi işlemleri yapmadıkları ve yapılan kaydı ise cinayetin hemen sonrasında sildikleri” kaydedildi.

Sanıkların azmettirici ve failleri izlediği vurgulandı

Sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın kendilerinden olmayan sıralı amirlerine istihbari bilgileri vermeyerek gizlediklerinin anlatıldığı gerekçeli kararda, “Emri altındakilere tanzim ettirdikleri, işleneceği bilinen cinayetin hazırlık hareketleri ile azmettirici ve faillerinin iletişim araçlarını dinleyip fiziki takiplerini yaptırdıkları” belirtildi.

“Muharrem Demirkale Hrant Dink'in evi ve iş yerinde keşif yaptırdı”

Gerekçeli kararda, “Olay tarihlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde tim komutanı Yüzbaşı olarak görevli olup, 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasında Jandarma Genel komutanlığında yaralı vaziyette ele geçtiğinden bahisle hakkında yapılan yargılamada ‘darbeye teşebbüs' suçundan mahkumiyetine hükmedilen örgüt mensubu sanık Muharrem Demirkale'nin maktulün ev ve iş yerlerinin cinayet öncesinde emri altındakiler keşfinin yaptırıldığı, sanık Muharrem ile sanık Ali Fuat'ın önceye dayalı tanışıklıklarının bulunduğu, failin cinayet günü takip edildiği, bu takibi yapan kişilerin sanık Ali Fuat ile irtibat halindeki sanık Muharrem'in emir ve komutasındaki unsur elemanları olduğu” vurgulandı.

“FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar”

Cinayetin hemen sonrasında sanık Muharrem Demirkale ile sanık Ali Fuat Yılmazer'in bilgi alışverişinde bulunduğunun anlatıldığı gerekçeli kararda, “Cinayet mahalliyle Levent bölgesi arasında cinayet öncesi ve sonrasında aynı gün içinde sanığın uzunca bir süre ve sürekli şekilde mekik dokumak şeklinde gidip geldiğini ortay koyan baz bilgilerinin tespit olunmasıyla bu sanığın cinayeti, öncesini ve sonrasını diğer sanık Ali Fuat ile işbirliği içinde takip ettirdiğinin anlaşıldığı, söz konusu cinayetin işlenmesinde işbu sanıkların ayrı ayrı aldıkları rolün sübuta ermesi karşısında, söz konusu işbirliği içerisinde cinayetin azmettirici ve faillerini desteklemek ve eylemi tasarlamak suretiyle mensubu oldukları FETÖ/PDY silahlı terör örgütün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladıklarının” anlaşıldığı kaydedildi.

Devlet kurumlarının cinayetle irtibatlandırıldığı belirtildi

Gerekçeli kararda, “En başından itibaren örgütsel işbirliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü tarafından mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği, zira elde edilen ve değerlendirilen bulgular uyarınca cinayetin örgütsel hedefe ulaşmak adına faillerinin azmettirilip teşvik edilmesi, faillere ulaşımı ve dolayısıyla cinayetin önlenmesini sağlayacak delillerin, haber mekanizmalarının ve raporların gizlenmesi, cinayet anına değin faillerin takip edilip işlenmesinin sağlandığı, cinayet sonrası delillerin karartılarak örgütün izlerinin temizlendiği, örgüt yayın araçları üzerinden belli bir amaca yönelik yapılan yayınlarla amaca yönelik dejenere edilmiş bilgilerle devlet kurumlarının cinayetle irtibatlandırıldığı, cinayete ilişkin kamu memurları yönünden yapılan soruşturmaların örgüt çıkarları doğrultusunda yönlendirilip aleyhe olanları ise her çeşit baskı yolları uygulanmak suretiyle susturulmaya çalışıldığı” anlatıldı.
FETÖ'nün kamu bürokrasisindeki yerinin belirtildiği gerekçeli kararda, “Kamu bürokrasisinde elde ettiği gücün devamı olarak İstanbul'a yaptırdığı atama sonucunda ise örgütün vahim nitelikli belirtilen ve pek çok gayri yasal kumpas soruşturmaları yürüterek nihai amacına ulaşmak adına Devlete el koyma teşebbüsüne giden tüm süreci bu çizgi doğrultusunda takip edip uyguladığının örgütün tüm yargılama dosyalarının birlikte değerlendirildiğinde anlaşıldığı vurgulandı.

Davanın geçmişi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava 26 Mart'ta karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanık İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi müdürü Ali Fuat Yılmazer'i, ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme' ve ‘resmi belgeyi yok etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlık göstermemesi ve mahkeme heyetine karşı tutumunu nedeniyle cezasında indirim uygulamadı.
Heyet, Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'i ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme', ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘resmi belgeyi yok etme' ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın pişmanlık göstermemesi ve heyete karşı tutumu nedeniyle cezasında indirim uygulamadı.

Sanık Ali Öz'ü ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Yavuz Karakaya'yı ‘Anayasayı ihlal' suçundan müebbet ve ‘kasten öldürmeye yardım' suçundan da 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Davada, sanık gazeteci Ercan Gün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, Abdullah Dinç 6 yıl 3 ay, Ahmet Faruk Aydoğdu 6 yıl 3 ay, Metin Balta 6 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran 7 yıl 6 ay ve Özkan Mumcu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, eski Vali sanık Celalettin Cerrah ile Reşat Altay ve Sabri Uzun hakkında ‘kamu görevlisinin görevi ihmal' ve ‘kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması' suçlarından dava açılmışsa da zaman aşımının dolması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme, eski Tuğgeneral sanık Hamza Celepoğlu hakkında ‘Anayasayı ihlal', ‘başkasını araç olarak kullanarak adam öldürmek' suçlarından beraat, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise sanığın örgüt üyeliğinden mahkumiyetinin olması ve aynı döneme ilişkin suçlama olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Polis memuru sanık Muhittin Zenit hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme', ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘resmi belgeyi yok etmek' suçlarından beraat, ‘kamu görevlisinin görevini ihmal' suçundan düşme kararı veren mahkeme, Ahmet İlhan Güler hakkında ise ‘ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan beraat, ‘kamu görevlisinin görevi ihmali' suçundan ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verdi.

Eski subay Muharrem Demirkale'yi ‘başkasını araç olarak kullanmak suretiyle kasten öldürmek' ve ‘Anayasayı ihlal' suçundan 2 kez müebbet hapse çarptıran mahkeme, müebbet hapis, sanık Okan Şimşek'i ‘başkasını araç olarak kullanmak suretiyle kasten öldürmek' suçundan 25 yıl, ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Sanıklar Ali Poyraz, Hamdi Egbatan hakkında ‘kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması' suçundan zaman aşımının dolması sebebiyle davanın düşmesine karar veren mahkeme, sanık Engin Dinç hakkında ‘ihmali davranışla kasten öldürmek' beraatine, ‘kamu görevlisinin görevi ihmal' ve ‘kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması' suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Sanık Mehmet Ayhan'ı ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan 12 yıl 6 ay, ‘resmi belgeyi yok etmek' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Onur Karakaya'yı ‘ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay ve ‘resmi belgeyi yok etmek' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.
Sanık Faruk Sarı'yı ‘ihmali davranışla kasten öldürme' 12 yıl 6 ay, ‘resmi belgeyi yok etmek' suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Hasan Durmuşoğlu'nu ‘ihmal suretiyle adam öldürme' ve ‘resmi belgeyi yok etme' suçlarından 16 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube çalışanı Gazi Günay'ı ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme' suçundan 25 yıl ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Veysal Şahin'i ‘kasten insan öldürme' suçundan 25 yıl, ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Metin Yıldız'ı, ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptıran mahkeme, sanık Volkan Şahin'i ‘ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Osman Gülbel'i ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Bekir Yokuş'u, ‘kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Önder Araz'ı ‘resmi belgeyi yok etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Şükrü Yıldız'ın ‘silahlı terör örgütüne bilerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.
Sanık Mehmet Uçar'ı, ‘resmi belgeyi yok etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Mehmet Ali Özkılınç'ı, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘suçluyu kayırmak' suçlarından 10 yıl hapse mahkum etti.

Sanık Şeref Ateş'in ölümü nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Resul Kütükoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Çetiner, Birol Ustaoğlu, Hüseyin Yılmaz, Mikdat Özbek, Ali Barış Sevindik, Yusuf Bozca, Yüksel Avan, Ercan Demir, Tamer Bülent Demirel, Mustafa Küçük, Ergün Yorulmaz, Musa Yıldırım ve Hacı Ömer Ünalır'ın üzerilerine atılı suçlardan beraatine hükmetti.

Sanıklar Okan Şimşek ile Veysel Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık Ramazan Akyürek'in ‘tasarlayarak adam öldürme' suçundan hükmen tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Muharrem Demirkale ile Gazi Günay, Yavuz Karakaya Osman Gülbel, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu ve Faruk Sarı'nın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Heyet, sanık Ali Öz hakkında ev hapsinin, Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İrem Demir
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.