• BIST 1.809,65
 • Altın 755.70842
 • Dolar 13.3191
 • Euro 15.0086
 • Adana 20 °C
 • Adıyaman 13 °C
 • Afyon 6 °C
 • Ağrı 10 °C
 • Amasya 17 °C
 • Ankara 8 °C
 • Antalya 20 °C
 • Artvin 16 °C
 • Aydın 13 °C
 • Balıkesir 12 °C

Mhp Milletvekili Ersoy, Bünyan Çiftçisinin Sıkıntısını Meclis’te Dile Getirdi

Mhp Milletvekili Ersoy, Bünyan Çiftçisinin Sıkıntısını Meclis’te Dile Getirdi
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma da Bünyan çiftçisinin sıkıntılarını meclis...

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma da Bünyan çiftçisinin sıkıntılarını meclis kürsüsünden dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "Bünyan, ekonomik anlamda tarımın ön planda olduğu bir ilçemizdir. Maalesef bu ilçemizde 4 yıl üst üste doğal afet meydana gelmiş, bölge çiftçimiz mağdur olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı borcu olan çiftçilerin borçlarının %3,5 faiz oranı ile erteleneceğini açıklamış ancak Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullanılan krediler %33 gibi fahiş faiz oranı üzerinden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bazı çiftçiler ise tarım sigortasını kooperatiften yaptırmadığı gerekçesi ile yapılandırma kapsamına alınmamıştır." diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "MHP seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi şoför esnafına elimizden gelen desteği esirgemeyeceğimizi, emektar kardeşlerimize her daim sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum." diyerek şoförlere de sahip çıkan Ersoy şunları söyledi:

POLSAN'A DESTEK İSTEDİ

"Emniyet teşkilatının aziz mensuplarına dönük oluşturulan POLSAN (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) Emniyet mensuplarının katılması hâlinde özellikle emeklilik dönemlerinde yüksek getirisi olan bir sandıktır. Mevcut haliyle bu Sandığa katılım isteğe bağlıdır. Sandık Tüzüğünün 18 inci maddesine göre ortaklık aidatı, ortakların emekliliğe esas olan brüt maaş veya ücretlerinin yüzde 5'i tutarındadır. Bu miktar, Genel Kurul kararıyla yüzde 10'a kadar arttırılabilmektedir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir yıl içindeki faaliyetlerinden ve iştiraklerinden elde ettiği net karın %40'ı kar payı olarak sandık ortaklarının aidat toplamı oranında hesaplarına eklenmektedir. Ortaklara emeklilik, maluliyet ve vefat yardımları için net karın %10'u ihtiyat fonuna ve %50'si yatırım fonu olarak sandık sermayesine dâhil edilmektedir. Diğer taraftan süreç içerisinde üye olan personel sayısında dalgalanmalar söz konusu olmuştur. Bu durum da sandığın işleyişinde sıkıntılara sebebiyet vermiştir.

Son yıllarda oluşan dezenformasyon sonucu personel sayısı 45 binlere kadar düşmüş ve mevcut üyelerin de sosyal haklarında zedelenmeler meydana gelmiştir. POLSAN'ın gerek emeklilik yardımı gerekse maluliyet ve vefat yardımı yaptığı düşünüldüğünde emniyet teşkilatı mensupları ve aileleri için son derece önemli bir işlevi olduğu ortadadır.

Teklifle getirilen düzenlemeyle özellikle sandığın mevcut üyeleriyle ilgili bir düzenleme getirilmemektedir. Bu kişiler yine üye oldukları dönemde sandığın statüsü neyse ona tabi olmaya devam edeceklerdir. Ancak söz konusu madde kanunlaştıktan sonra Emniyet mensubu olarak çalışmaya başlayanlarla ilgili sandığa üyeliği zorunlu hâle getirip mali olarak sürdürülebilir bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

BÜNYAN ÇİFTÇİSİNİN SIKINTISI MECLİS'TE

Teklifin 2 ncimaddesiyle arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla ziraat odası üyelik aidatının belirlenmesiyle ilgili 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci maddesinde değişikliğe gidilerek asgari ücretin yüzde 2'si olan aidat alt sınırının yüzde 1'e düşürülmesi düzenlenmiştir.

Aidat üst sınırı çok yüksek olsa bile Birlik Yönetim Kurulu'nun takdir yetkisi geniş bulunduğundan pratikte yeni dönemde aidatları yükseltmeme/ sabit tutma, hatta ihtiyaç halinde indirim yapma imkânı bulunmaktadır. Ancak aidat alt sınırı, asgari ücretin yüzde ikisinin altında belirlenemediği için küçük çiftçiler için bu takdir yetkisi kullanılamamakta ve bu durum, tarımsal varlığı/arazi miktarı az olan küçük çiftçilerin aleyhine bir durum oluşturmaktadır.

Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi ve bu olumsuzluktan kurtarılmak üzere daha düşük miktarda aidat belirlenebilmesi amacıyla söz konusu düzenlemeyi desteklemekteyiz.

Yine çiftçileri desteklemek kapsamında; söz konusu teklif vesilesi ile seçim bölgem olan Kayserimizin güzide ilçesi Bünyan'ın bölge çiftçilerinin bir sorununu dile getirmek istiyorum.

Bünyan, ekonomik anlamda tarımın ön planda olduğu bir ilçemizdir. Maalesef bu ilçemizde 4 yıl üst üste doğal afet meydana gelmiş, bölge çiftçimiz mağdur olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı borcu olan çiftçilerin borçlarının %3,5 faiz oranı ile erteleneceğini açıklamış ancak Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullanılan krediler %33 gibi fahiş faiz oranı üzerinden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bazı çiftçiler ise tarım sigortasını kooperatiften yaptırmadığı gerekçesi ile yapılandırma kapsamına alınmamıştır.

Yöre çiftçisinin talebi bu mağduriyetlerinin giderilmesi adına üst üste meydana gelen doğal afetlerden zarar gören tarım bölgelerinde çiftçilerin tamamının kredi borçlarının %3,5 faiz oranı üzerinden yapılandırma kapsamına alınmasıgerekmekte ve borçların düzenli ödenebilmesi için yeniden üretime geçilebilmesi anlamında ana borcun %50'si oranında taahhütlü ek kredi imkânının tanınması bölgedeki çiftçilere büyük oranda fayda sağlayacaktır. İlçemiz Bünyan ekonomisinde tarımın ön planda olduğu bölgede çiftçilere desteğin iyileştirilmesi elzem olup doğal afetten kaynaklı maddi-manevi kayıpların iyileştirilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması arzu edilmektedir. Bu hususta özellikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin ilgilerini beklediğimizi ifade etmek isterim.

ŞOFÖRLERİN SIKINTISI ÇÖZÜLSÜN

Teklifin 3 üncü maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa geçici madde eklenmiştir. Madde ile 2918 sayılı Kanun kapsamındaki fiiller için uygulanacak ceza tutarlarının 2019 yılında yeniden değerleme oranında artırma yapılmaksızın uygulanması öngörülmektedir.

Bildiğiniz gibi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki ihlaller için her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Trafik cezaları elbette ki caydırıcı olmalıdır. Bu çerçevede yakın zamanda Gazi Meclisimizin çıkardığı 7148 sayılı Kanunla 24 farklı cezada ciddi artırımına gidilmiştir. Örneğin seyir halinde cep telefonu ile konuşanlara yönelik 108 TL olarak uygulanan idari para cezası 235 TL'ye çıkarılmıştır.

Her ne kadar idari para cezaları söz konusu olsa da cezaların işlenen fiillerle orantılı olması da ceza hukukunun temel ilkelerinden birisidir. Dolayısıyla trafik cezalarında geçtiğimiz ekim ayında yer yer yüzde yüzü aşan oranda bir artırıma gidilmişken üç ay sonra tekrar bir ceza artırımına gitmenin çok doğru olmadığı kanaatini taşıyorum. Aynı şekilde 2020 yılında bu cezalar yeniden değerleme oranında güncellenerek uygulanmaya devam edilecektir.

Teklifin 4 üncü maddesinde ise yıllarca birikmiş bir sorunun çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda, özellikle Beykoz ve Üsküdar'da yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden faydalanması öngörülmüştür. Burada, Milliyetçi Hareket Partisi olarak tek temennimiz ranta dayalı bir suiistimalin olmamasıdır.

İmar barışı kapsamında düzenlenen söz konusu koordinatların Boğaziçi sahil şeridinin ve boğazın korunmasından ödün verilmeden, boğaza zarar vermeyecek şekilde belirlenmesi son derece önemli ve hassasiyetle takip ettiğimiz bir konudur. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki boğaza en yakın olan, sahil yolu ile deniz arasında kalan bölgeler bu düzenleme kapsamında yer almaması bu düzenlemenin var olan sıkıntıları gidermeye yönelik bir işareti olarak değerlendirilmektedir.

Teklifin 5 inci maddesiyle tebligat gecikmesinden kaynaklanan bir sorunun çözümü amaçlanmıştır. İstanbul şehir içi trafiğinin rahatlatılması amacıyla bazı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişi yasaklanmıştı. 2 Kasım 2016 tarihinden 1 Ocak 2019'a kadar olan zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla söz konusu köprülerden geçmesi yasak olmasına rağmen geçenlere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmektedir.

Ayrıca, yapılan itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla tahsil edilen para cezaları ilgililere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar ret ve iade edilmesi iyi niyetli vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemiştir. Bu madde ile Milliyetçi Hareket Partimizin seçim beyannamesinde de söz verdiğimiz gibi şoför esnafına elimizden gelen desteği esirgemeyeceğimizi, emektar kardeşlerimize her daim sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.

Teklifin 6 ncı maddesi ile kamuoyunda büyükşehir yasası olarak bilenen 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1'inci maddesinin (15)'inci fıkrası kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan köylere sağlanan bazı istisnalara süre uzatımı getirilmiştir.

Bu kapsamda Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçemeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılması teklif edilmiştir.

Ayrıca tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, mevcut en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin düzenlemedeki süre de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Sayın başkan, değerli milletvekilleri;

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun teklifine desteklediğimizi belirtiyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı olması temennisi ile hepinizi saygılarımla selamlıyorum."

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2002 Haber Sitesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0850 533 02 62 Faks : 0212 210 34 00